เช็คพัสดุทุกขนส่ง

1. ป้อนหมายเลขพัสดุที่ต้องการเช็ค แล้วกดค้นหา

2. เลือกขนส่งที่ต้องการดูสถานะ

3. ดูสถานะพัสดุที่อัพเดทล่าสุดได้ทันที หรือเลือกดูจาก Link ขนส่ง

การติดต่อขนส่งกรณีพบปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ